07182292323

ISO 9001-2015 CERTIFIED

Latest Events ( नवीन कार्यक्रम )

आमच्या विविध विभागा अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या कार्यक्रमाची काही क्षणचित्रे व माहिती .आढावा बैठक

तालुक्यातील विविध विषयांची आढावा बैठक घेताना सभापती व प्रशासकीय अधिकारी

May 29,2015

पाणी तपासणी कार्यशाळा

ISO प्रशिक्षण

प्रजासत्ताक दिनहागणदारीमुक्त तालुका झालेबद्दल सत्कार

आमचे ध्येय


" बळकट
पंचायतराज
व्यवस्थेमार्फत
ग्रामीण
विकास "


जि.प. व पं.स स्तरावरील सभा / इतर सभा - बाबत सूचना


BDO-Office,Pin:441801

07182292323